▫️رئیس دادگاه لاهه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره پیامدهای ناخوشایند تحریم هایی که آمریکا بر ایران تحمیل می کند به خصوص در حوزه کالاهای ضروری هشدارداد.
▫️عبدالقوی احمد یوسف: آمریکا بخشی هایی از معاهده مودت با ایران را نقض کرده است.
▫️آمریکا باید از هر گونه اختلال در ارسال کالا از جمله دارو، مواد غذایی و تسهیلات هوایی به ایران خودداری کند.
▫️پرداخت ها به ایران نیز نباید شامل هیچگونه محدودیتی باشد.