مدیرکل زندان‌های استان زنجان، خواستار استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به‌خصوص در جرایم کم‌اهمیت و قبول وثیقه ازسوی مسئولان قضایی این استان شد . علاءالدین کریمی در بازدید مقامات مسئول و قضات از زندان مرکزی زنجان در نشست مشترکی در نمازخانه این زندان با اشاره به رتبه مطلوب بازدیدهای قضات از زندان‌های استان در ارزیابی‌های کشوری و قدردانی از حضور مستمر مسئولان قضایی در زندان‌های این استان با توجه به محدودیت‌های موجود، خواستار استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به‌خصوص در جرایم کم‌اهمیت و قبول وثیقه ازیوس مسئولان قضایی استان زنجان شد.

مدیرکل زندان های استان زنجان