تجمع جهانی عدالت طلبان، حق جویان و آزادی خواهان
تقدیر خداوند از آغاز این بوده است که رسالت انبیای الهی و نبوت خاتم رسولان با مأموریت بزرگ سیدالشهدا علیه السلام در کربلا تثبیت گردد و حفظ شود. 
خدا چنین خواسته که در پایان جهان عدالت و برابری انسان ها در سراسر گیتی را با نام حسین علیه السلام رقم بزند. 
آنچه این روزها در تجمع بین المللی و حضور گسترده و سراسری پیروان مکتب اهل بیت در راهپیمایی اربعین می بینیم تنها یک گردهمایی مذهبی مخصوص شیعیان نیست بلکه همراهی آرام آرام و جمع شدن تدریجی باورمندان به یک حقیقت مشترک در اطراف یک نقطه واحد است. 
انفجار دردهای متراکم تاریخ در عرصه ای از جغرافیاست و جستجوی داروخانه ای برای همه دردهای بشر است، از آغاز آفرینش انسان تا امروز با همه مظلومیت ها و حرمان ها و همه آه ها و ناله ها. 
پیام عدالت و حق خواهی برای انسانیت است از سوی حسین، که داستان خونین مظلومیت خود را با این سخن آغاز کرد: "إن لم یکن لکم دین، فکونوا أحرارا فی دنیاکم... اگر برای آخرت خود دین ندارید، در دنیای خویش آزاده باشید" و با این سخن در وصیت آخرین لحظات پیش از شهادت پایان داد که:" فرزندم، از ظلم و ستم بر کسی که جز خدا دادرس ندارد بترس و بپرهیز" 
این منطق و ادبیات انسانی و فرادینی همه عدالت طلبان و حق جویان و آزادی خواهان از سراسر جهان را مخاطب قرار می دهد و آنان را به سوی یک هدف مشترک فرامی خواند. 
راهپیمایی اربعین یک نشانه مکرر و یک همایش سالانه است برای یادآوری این هدف مشترک به عنوان نقطه اتفاق و اتحاد همه مخاطبان جهانی، تا همه کسانی که باور آزادگی و حقیقت جویی دارند - با هر دین و آیین و مرام و مسلکی- بدانند که باید گرداگرد این محور تجمع کنند و پیرامون این نقطه گردآیند. 
چنان که وقتی امام عصر علیه السلام ظهور کنند و در مقابل دوربین های خبری و خبرنگاران شبکه های تلویزیونی همه دنیا در کنار کعبه بایستند، خود را به عنوان فرزند حسین - شهید حق طلبی و غریب کربلا- معرفی خواهند کرد.  
این روزها شهروندان کشورهای گوناگون از همه دنیا دارند آرام آرام با نام مقدس "حسین" بیشتر و بهتر آشنا می شوند، به عنوان اسم رمز بزرگترین حادثه تاریخ بشر که به زودی روی خواهد داد و زندگی همه جهانیان را دگرگون خواهد ساخت.
إنهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، آنان گمان می کنند که دور خواهد بود و ما می دانیم که بسیار نزدیک است. 
(حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری - یادداشت روزنامه خراسان)