شاید باورش سخت باشد که فردی در کشور به خاطر بوته کنی گوشه زندان افتاده است، ولی به گفته یک نماینده مجلس حتی کسانی را هم داریم که به خاطر دودزا بودن  موتورشان یا چرای غیر مجاز پشت میله ها هستند. 
ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس به خبرگزاری خانه ملت می گوید: در مجموع سه هزار نفر با جرم های مشابهی که عنوان شد در زندان ها هستند.

تعدد عنوان مجرمانه در کشور از دلایل این معضل است. 
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت می گوید: فرانسه ۱۰۰ سال است قانون گذاری می کند دو هزار عنوان مجرمانه دارد ولی ما شصت الی هفتاد سال است که قانون گذاری می کنیم یازده هزار عنوان مجرمانه داریم و این عناوین مجرمانه مشکلاتی را برای قضات محترم و محاکم ما ایجاد کرده است. 

لایحه قضا زدایی هم در همین راستا از طرف قوه قضاییه و دولت  به مجلس ارائه شده تا حد امکان از عناوین مجرمانه کاسته شود.
ابوترابی در این رابطه میگوید: البته برخی از کشورها عناوین مجرمانه بیشتری نسبت به ما دارند ما در عناوین کیفری وضع مان در دنیا خیلی هم بد نیست ولی در طرح قضا زدایی ما درجه هفت و هشت قانون مجازات اسلامی ماده ۱۹ را تبدیل میکنیم به تخلف.

طبق آمار تعداد زندانیان کشور از ۲۵۰ هزار نفر فراتر رفته لایحه جرم زدایی اگر به نتیجه برسد کمی از این آمار خواهد کاست ولی چرخش قلم قاضی هم می تواند زندان ها را خلوتر کند. 
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی قضایی کشور به خبرگزاری خانه ملت می گوید: پزشکی در یک شهرستان تصادف کرده و قاضی پرونده به جای اینکه در جنبه عمومی جرم  به او حبس بدهد گفته بود شما ۳ ماه رایگان بیماران کمیته امداد و بهزیستی را طبابت کنید ، خوب این حکم بسیار جالب است من تشویق نامه فرستادم برای این قاضی.

مسئله جرم زدایی و احکام جایگزین زندان موقعی اهمیت بیشتری پیدا می کند که هزینه نگهداری  یک زندانی سنجیده شود. 
ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می گوید: روزانه ۱۵۰ هزار تومان هزینه نگهداری یک زندانی است که از جیب مردم و بیت المال هزینه می شود. 

در کتاب بینوایان ویکتورهوگو از زبان ژان وال ژان می نویسد مرا به خاطر دزدی یک قرص نان به زندان بردند و پانزده سال هر روز آنجا به من نان  دادند.