مدیرکل زندان‌های استان مرکزی بر تلاش برای به حداقل رساندن اثرات نامطلوب زندان در وضعیت زندگی خانواده‌ها تاکید کرد. علی‌عباس فلاحتی‌مطلق در جلسه هیات‌مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان اراک با تشریح برخی مشکلات خانواده مددجویان از نظر روحی و اقتصادی گفت: فلسفه اصلی ایجاد انجمن‌های حمایت از زندانی و خانواده زندانیان، ایجاد اشتغال است.  وی ادامه داد: با توجه به اینکه افرادی که زندانی می‌شوند عضوی از جامعه انسانی هستند انجمن باید تلاش کند اثرات نامطلوب زندان در وضعیت زندگی خانواده زندانی به حداقل رسیده و با تعامل و همفکری بیشتر زمینه ایجاد اشتغال و در نتیجه افزایش درآمدزایی افراد پس از آزادی از زندان به منظور کاهش آمار ارتکاب مجدد جرم فراهم شود.

علی عباس فلاحتی مطلق، مدیرکل زندانهای استان مرکزی