رئیس کل دادگستری استان اصفهان در نشست مشترک با هیأت قضایی کشور افغانستان گفت: با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی و کمیسیون عفو به کاهش آمار کیفری زندان کمک می شود.

 

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان در نشست مشترک با هیأت قضایی کشور افغانستان ضمن تشریح تشکیلات و نحوه رسیدگیهای قضایی در جمهوری اسلامی و همچنین معرفی حوزه ها و بخشهای قضایی دادگستری استان اصفهان، از زندگی مسالمت آمیز مردم استان اصفهان با قومیتهای مختلف ساکن در این استان گفت و بیان داشت: تعداد قابل توجهی از تبعه کشور افغانستان در این استان زندگی می کنند.

 

وی افزود: از کل آمار زندانیان افغانستانی در زندانهای استان، تعداد ۳۷ درصد مربوط به جرایم مواد مخدر، ۳۰ درصد سرقت و ۱۹ درصد سایر جرایم می باشند.

 

وی خاطر نشان ساخت: تلاش شده است با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اعطای عفو به آزادی این زندانیان کمک شود.

 

خسروی وفا در پایان ابراز امیدواری این سفر منشأ برکات خوبی در جهت مبادله زندانیان دو کشور باشد.