رییس سازمان زندان‌های کشور، گفت: محکومیت‌های فاقد تبعات اجتماعی، سوءسابقه محسوب نمی‌شود.
اصغر جهانگیر اظهارکرد:​ برای رفع سوءسابقه از محکومیت‌هایی که آثار و تبعات اجتماعی ندارند نشست‌هایی در کارگروه‌هایی با حضور نمایندگان مجلس و دولت انجام شده و پیشنهادهایی هم ارائه شده است.
وی به صدا و سیما گفت: به نظر می‌رسد آنچه را که قانون پیش‌بینی کرده این است که حتی درباره محکومیت‌های مؤثر هم پس از گذشت مدتی خاص، سوءپیشینه حذف می‌شود.
رییس سازمان زندان‌های کشور ادامه داد: در حال حاضر با وجود اینکه باید سوءپیشینه محکومیت‌های مؤثر باقی بماند، ما می‌بینیم افرادی هم که به عنوان متهم به زندان می‌افتند نیز سابقه ‌دار می‌شوند و این در حالی است که ممکن است این افراد در همان مرحله اول تبرئه شوند و نباید برای آنها سوءپیشینه ثبت شود.
جهانگیر تصریح کرد: برای رفع این مشکل ما متهمان را از محکومان تفکیک کردیم که در صورت تبرئه، ورود به زندان برای آنها سوء سابقه محسوب نشود. وی افزود:​ تلاش ما این است که سوءپیشینه افرادی که محکومیت موثر کیفری ندارند و محکومیت آنها آثار و تبعات اجتماعی ندارد،​ سوءسابقه ثبت نشود.
رییس سازمان زندان‌های کشور در ادامه گفت: با توجه به اینکه زندانیان در زندان از آموزش‌های حرفه‌ای و مشاغل مختلف بهره‌مند می‌شوند،​ در حال گفت‌وگو با مجموعه‌های اقتصادی مختلف هستیم تا زندانی پس از آزادی بتواند با حضور در این مجموعه ها وارد چرخه فعالیت اجتماعی شود تا از ورود مجدد این افراد به فضای مجرمانه جلوگیری کنیم.