🔸سخنان رهبر انقلاب درباره شفافیت مسئولین با مردم و عدم پنهان کاری 
رهبر انقلاب در ابتدای جلسه درس خارح فقه ۲۳ مهر ۱۳۹۷: 
این شفافیتی که حالا سر زبانهاست که «آقا شفاف، شفاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضی‌ عادت کرد‌ه اند هر چیز خوبی را نسبت بدهند به غربیها
امیرالمؤمنین میگوید حق شما بر من این است که هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، مگر در جنگ و مسائلی که با دشمن طرفیم
مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.