دادستان کل کشور بر ضرورت حمایت از خانواده زندانیان تأکید کرد و گفت: ما در مجموعه دستگاه قضا از خانواده زندانیان حمایت می‌کنیم.حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: بسیاری از افرادی که گرفتار زندان شده‌اند ناشی از گرفتاری‌های مالی و فقر است و با زندانی شدن این افراد،​ خانواده‌های آنها نیز درگیر مشکلات مالی و معیشتی می‌شوند. وی گفت: حمایت از این خانواده‌ها بر همه ما ضروری است چراکه در نبود سرپرست خانه، خانواده زندانیان هم درگیر آسیب‌های اجتماعی می‌شوند. دادستان کل کشور تصریح کرد: مردم همواره در مناسبت‌های مختلف از زندانیان و خانواده آنها حمایت کرده‌اند و امیدواریم این همکاری‌ها ادامه داشته باشد. منتظری گفت: ما در مجموعه دستگاه قضا و انجمن‌های خیریه از خانواده زندانیان حمایت می‌کنیم.