🔸بیانیه ایرانیان مقیم کانادا در مورد خاوری
▫️در پی انتشار گزارش جدیدی از سرمایه گذاری های خاوری در کانادا، کنگره ایرانیان کانادا درباره این موضوع بیانیه ای را منتشر کرد
▫️در این بیانیه آمده است: 
ما بار دیگر از مقامات کانادا درخواست میکنیم که محمود رضا خاوری که محکوم به اختلاس است به ایران بازگردانند. و اگر امکان استرداد او به ایران وجود ندارد از وزیر دادگستری کانادا درخواست داریم که با استفاده از قوانین کانادا علیه اختلاس و پول شویی این فرد را مورد تحقیق قرار دهند/ کانال ایرانیان مقیم کانادا