با تشکر از آقای احسان میرزا نژاد «وکیل پایه یک دادگستری»
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خشونت بیشتری از حیث تعیین مجازات نسبت به قانون سابق وجود دارد؛ آیا این افزایش خشونت منجر به کاهش وقوع جرائم شده است؟ آیا وقت آن نرسیده در قانونگذاری از نظر و اجتهاد حقوقدانان بزرگی چون جناب آقای دکتر سید علی آزمایش پیروی کنیم؟ مگر کار را نباید به کاردان سپرد؟