مشاور آموزشی معاون منابع‌انسانی قوه‌قضاییه گفت: اصل ایده آموزش‌های متمرکز و جداکردن قضات از محیط پرتنش کاری و دادن فرصت برای تامل بیشتر بر رویه‌ها و رفتار‌های رایج ایده بسیار خوبی بوده است که معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه همه نوع پشتیبانی مالی و معنوی از آن را به عمل در آورده است.
 نجات‌الله ابراهیمیان در پودمان تخصصی ویژه قضات محاکم حقوقی اظهارکرد: اصل ایده آموزش‌های متمرکز و جداکردن قضات از محیط پرتنش کاری و دادن فرصت برای تامل بیشتر بر رویه‌ها و رفتار‌های رایج ایده بسیار خوبی بوده است که معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه همه نوع پشتیبانی مالی و معنوی از آن را به عمل در آورده است.
مشاور آموزشی معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه کثرت کار باعث شده است که برخی از رفتارها، شیوه‌های تفکر و استدلال به صورت عادت تکرار شود، عنوان کرد: اگر آموزش مستمر و هم‌اندیشی به فعالیت‌های قضایی ضمیمه شود امکان اینکه آرای متقن و مبتنی بر دانش بیشتر صادر شود، فراهم خواهد شد؛ معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه با صرف هزینه‌های معقول و متعارف نتایج خوبی از این نشست‌ها و جلسات علمی خواهد گرفت.
مشاور آموزشی معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه با بیان اینکه این آموزش باید به صورت متناوب در طول خدمت هر قاضی به صورت اجباری و امری شرط ارتقا آن‌ها باشد، خاطرنشان کرد: عملاً معاونت منابع انسانی با پیوند دادن ترفیعات و وضیعت علمی در حال رفتن به سمت الگو‌های متعارف در دنیا است. وقت، بودجه و تمرکز بیشتری لازم است تا از نظر کمی پوشش آموزش‌های ضمن خدمت به میزان قابل قبول برسد. عملاً کثرت کار و کمبود نیروی انسانی اجازه نمی‌دهد دادگستری‌ها سهم قابل توجهی از قضات را برای مدتی از کار منفک و به آموزش اعزام کنند.
ابراهیمیان اذعان داشت: آموزش‌های حقوقی به خاطر اینکه قضات با مسائل و روابط انسانی پیچیده مواجه هستند به تنهایی برای آماده سازی آن‌ها کافی نیست. روانشناسی، علوم ارتباطی، اقتصاد و آشنایی با دنیای تجارت جزء مقدمات ضروری توفیق قضات است، حتی مسائل مربوط به روابط خانوادگی و مقابله با محیط‎های پراسترس و فرهنگ زندگی در محیط‌های سخت و دوردست باید به آموزش‌های کلاسیک حقوقی اضافه شود.
مشاور آموزشی معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه با ذکر اینکه سازمان قضایی برای ایجاد رویه‌های واحد به خوبی طراحی نشده است، بیان‌داشت: بنابراین تلاش‌های آموزشی بواسطه این باید در بستری از فرایند دادرسی قرار بگیرد تا در موارد تشتت زودتر و قبل از مداخله قانون‌گذار راه‌حل‌های مشترک پیدا شود و اسباب نارضایتی ارباب رجوع به جهت قابل پیش‌بینی نبودن تصمیمات قضایی در مسائل مختلف گرفته شود.

دکتر نجات آله ابراهیمیان