🎥 پروفسور محمد هاشمی، پدر حقوق عمومی ایران: "برکناری شهردار با استناد به قانون بازنشستگی، سلب آزادی‌های مشروع منتخبین مردم است"

🔹نویسنده کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه یکی از آزادی‌های مشروع مدیریت شهر، توسط نمایندگان مردم است، اظهار کرد: "مجلس نمی‌تواند هر قانونی را تصویب کند. هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را سلب کند. ذیل اصل ٩ قانون اساسی به این نکات اشاره دارد." 
🔹این استاد برجسته حقوق گفت: "نمایندگان مجلس می‌توانند قانون وضع کنند، ولی قانون نباید خلاف قانون اساسی باشد و وضع چنین قوانینی خلاف قانون اساسی است."
🔹هاشمی در ادامه گفت: "نوع به کارگیری شهردار و اعضای شورا ربطی به استخدام ندارد. چرا نمایندگان مجلس از این قانون مستثنی هستند؟ اعضای شورا هم به مثابه نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند و شهردار هم منتخب شورا است، بنابراین منتخبین مشمول این قضیه نیستند."
🔹وی افزود:" استخدام با داشتن سمت‌های مدنی تفاوت اصولی دارد. انتخاب شهردار انتصابی است که دارای جنبه مدنی است و مدنیت آن بر دیگر مسائل برتری دارد."