🔸مشاوران املاک از رسیدگی به تخلفات شان هراس دارند؟
 مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک  بیان کرد: 
روزانه حدود ۱۰ پرونده شکایت در مورد مشاوران املاک در دست بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد و اگر مشاوران املاک در انجام معاملات یا معرفی خریدار به فروشنده و مستاجر به موجر مرتکب تخلفی شود، اتحادیه به سرعت طبق ماده ۲۸ قانون موجود با مشاوران املاک مجوز دار و با مشاوران املاک بدون مجوز براساس ماده ۲۷ قانون موجود برخورد می‌کند.
با مشاوران املاک متخلف بدون اغماض برخورد می‌کنیم و اگر تخلف اثبات شود با همکاری اماکن به سرعت نسبت به تعطیلی آن مشاور املاک اقدام خواهیم کرد./میزان