دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: با تشکیل تیم‌های مشترک، بازرسی از مدارس و مهدکودک‎های شهر اراک آغاز شد. عباس قاسمی با بیان اینکه با تشکیل تیم‌های مشترک، بازرسی از مدارس و مهدکودک‎های شهر اراک آغاز شد، اظهار کرد: بازدید از مدارس و مهدکودک‌ها در راستای رعایت مولفه های استانداردسازی و ایمن سازی صورت می‌گیرد.