🔹آیت الله محقق داماد در دیدار با اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری تاکید کرد:"کانون وکلا برای دفاع از حقوق عمومی تلاش کند"."ترویج اگاهی نسبت به حقوق شهروندان کارویژه کمیسیون حقوق بشر است.