رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که آمبودزمان خوب می‌تواند شکاف‌های اجرایی در کشورها را شناسایی و مانع از بین رفتن حقوق مردم شود و گسست‌های اجتماعی را در جوامع چند فرهنگی کاهش دهد.
«ناصر سراج» که در دومین کنفرانس بین‌المللی صیانت از حقوق بشر در اوراسیا و اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیایی در مسکو سخن می‌گفت بابیان این مطلب افزود: آمبودزمان خوب می‌تواند شکاف‌هایی که باعث ایجاد تبعیض نژادی، قومی، جنسی، مذهبی و مانند آن در جوامع می‌شوند را از بین ببرد.
به گفته وی، آمبودزمان خوب، فرزند حکمرانی خوب و حکمرانی خوب، فرزند احترام به انسان، آزادی و حقوق بنیادین اوست.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به ویژگی‌های یک «آمبودزمان خوب» اشاره کرد و گفت: آمبودزمان، یک بازیگر شبه مدنی آزاد است که فعالیت‌هایی میان قوه‌ای را در یک محیط مدنی دارا است و با حرکت در میان لایه‌های مرتبط با قوای کشوری، با استفاده از کانال‌های ارتباطی خود می‌کوشد تا حقوق افراد را حفظ و از تضییع حقوق آنان پیشگیری کند و برای جبران آسیب‌های وارد آمده به فعالیت بپردازد.
به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور، حرکت از تعریف آمبودزمان به سمت آمبودزمان خوب، مستلزم فراهم کردن زمینه تبدیل این نهاد از یک‌نهاد بالنسبه منفعل و شکـایت پایه به یک‌نهاد کاملاً فعال است.
وی تصریح کرد: این تغییر مفهومی، خود را در سه زمینه ابتکارات خلاق، روابط قوی و پیامدهای اثربخش به نمایش می‌گذارد که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان عناصر اولیه سازنده آمبودزمان خوب یادکرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها سراج در توضیح ابتکارات خلاق گفت: این بخش شامل سه حوزه ساختارها، رویه‌ها و کارکردها است و خلاقیت‌های یک آمبودزمان خوب در چهره ابتکاراتی ظاهر می‌شود که سه عنصر یادشده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی ساختارهای نامناسب یا بی ساختاری؛ رویه‌های اشتباه، قدیمی و کم بازده و سرانجام کارکردهای کم اثر یا نادرست را مواردی دانست که به‌سرعت به تخلف و فساد منجر می‌شوند و حقوق افراد را در معرض تهدید قرار می‌دهند. به گفته وی، آمبودزمان خوب به دلیل درگیر بودن روزمره با این موارد، قادر است در هر یک از حوزه‌های سه‌گانه، ابتکارات عملیاتی ساده و موثری را ارائه کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور روابط قوی را به‌عنوان دومین عنصر قوام‌بخش آمبودزمان خوب خواند و گفت: این بخش شامل ارتباط با دولت، ارتباط با مردم و ارتباط با رسانه و نهادهای مشابه است؛ ارتباط آمبودزمان خوب با دولت و مردم به‌عنوان حلقه واسط میان آن دو، آمبودزمان را به یک میانجی مورد اعتماد تبدیل می‌کند که هم از فرسایش مشروعیت دولت و هم از نقض حقوق مردم پیشگیری و یا با آن مقابله می‌کند و درعین‌حال با تلاش برای جبران خسارت‌های وارد آمده به بزه دیدگان از فساد، عاملی مشروعیت آفرین برای دولت و تولیدکننده رضایت برای مردم است.
به گفته وی، روابط رسانه‌ای آمبودزمان خوب، تقویت‌کننده حلقه اتصال این نهاد به دولت و مردم خواهد بود چراکه رسانه‌ها به‌ویژه در اشکال جدید آن یعنی شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به فرصتی کم‌نظیر برای آمبودزمان‌ها تبدیل شوند تا درصد اثربخشی خویش در حفاظت از حقوق عامه را افزایش دهند. سراج روابط آمبودزمان خوب با نهادهای مشابه منطقه‌ای و جهانی را عامل ایجاد هم‌افزایی در فعالیت‌های آمبودزمانی دانست و اظهار داشت: سومین عنصر به وجود آورنده آمبودزمان خوب، پیامدهای اثربخش فعالیت‌های آن است؛ این عنصر اگرچه نتیجه منطقی دو عنصر پیشین یعنی ابتکارات خلاق و روابط قوی است اما به‌خودی‌خود می‌تواند به‌عنوان یک عنصر تقویت‌کننده فعالیت‌ها و هم یک شاخص ارزیابی، عمل کند. رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: حضور ما در این همایش به‌عنوان مقابله‌کنندگان با فساد و حافظان حقوق مردم در منطقه‌ای کم‌نظیر ازنظر جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (منطقه اوراسیا)، فرصت مناسبی در اختیار ما می‌گذارد تا ضمن ارج نهادن به دوستی میان ملت‌های این منطقه، با مشورت یکدیگر الگوی بومی یک آمبودزمان خوب را با همکاری یکدیگر طراحی و به اجرا بگذاریم.